Folije za plastenike

KRITIFIL® folije za plastenike kombinuju dugi radni vek, izuzetnu čvrstinu i visoku propusnost svetlosti sa drugim, opcionim karakteristikama koje foliju pretvaraju u aktivnog činioca koji doprinosi zaštiti bilja, rastu i produktivnosti.

Korisna svojstva folije

Izuzetna čvrstoća

Termički efekat

Difuzija svetlosti

Anti-kapajući efekat

Anti-magleni efekt

Efekat hlađenja

Kontrola bolesti

Fotoselektivni efekat

Kombinovanjem gore navedenih efekata prema klimatskom području, vrsti gajenih useva, tipu plastenika i drugim specifičnim uslovima, možemo Vam ponuditi folije koje najbolje odgovaraju vašim specifičnim zahtevima.

 
Pored toga, minimalna količina po proizvodu za svaku dimenziju (debljina / širina), da bi se proizvela folija po posebnom zahtevu, najmanja je među velikim svetskim proizvođačima agro-folije, što omogućava našim korisnicima da smanje nivo zaliha i operativne troškove.

Vek trajanja folije

Vek trajanja folija zavisi od kvaliteta i tehničkih karakteristika folija, kao i od uslova korišćenja (područje, vrsta plastenika, način postavljanja folije, upotreba agrohemikalija).

Spektar folija za plastenike PLASTIKE KRITIS, obuhvata proizvode sa vekom trajanja do 5 sezona, sa posebnim kombinacijama UV-stabilizatora i antioksidanata koji ih štite od štetnog dejstva UV zračenja i toplote veoma dugi vremenski period. Svi aditivi i koncentrati se proizvode u sopstvenim pogonima fabrike, što osigurava apsolutnu doslednost u kvalitetu. Formulacije  UV stabilizatora zasnivaju se na 45 godina iskustva i znanja u ovoj oblasti, i zato je za KRITIFIL® folije za plastenike poznato da uvek traju duže nego što je propisano.

Najozbiljnija pretnja za vek trajanja folije za plastenike u današnje vreme je upotreba agrohemikalija, uglavnom onih koje sadrže sumpor i hlor. Ove hemijske supstance su kisele prirode; apsorbuju se u foliju i deluju na UV-stabilizatore tako što ih deaktiviraju i blokiraju njihovo delovanje, ostavljajući foliju nezaštićenu od UV zračenja. Hlor je još štetniji jer napada čak i polimerne lance i razbija ih!

Filijala Stara Pazova

Tel: +381-22-313 183
Mob: +381-63-346 806
e-mail: pazova@zorazo.com

Filijala Palić

Tel: +381-24-754 848
Mob: +381-63-227 425
e-mail: palic@zorazo.com